Tuesday, February 21, 2006

Ny film och samarbete med Konsten.net

Den nya filmen - del 2 av KonstClip finns att se på Konsten.net.
Den visar Paola Zamoras och Sofia Curmans curator-examensutställning.


Hur ofta vi kan lägga ut nya filmer är inte riktigt klart. Det mesta hänger nog på oss själva. Nu krånglar redigeringsutrustningen och vi är på jakt efter en ny dator. Och, för att vara helt ärliga, en sponsor av något slag.

När nästa film kommer är just nu svårt att säga. Men vi har många idéer!
KonstClip har kvar bloggen för att kunna visa filmer som eventuellt går utanför den ram vi vill hålla oss till på Konsten.net.

eXTReMe Tracker